kunstroute2018

In het tweede jaar van De Kunstroute in Loosduinen was het voor meer mensen duidelijk

dat de oude kunstroute er niet meer was.

Onze eerste vergaderingen hielden wij op de boerderij.

E-mail kunstroute. Reserve e-mail kunstroute.