kunstroute2019

In het derde jaar werden we volwassen met 15 deelnemers.

Patty van der Ende nam de folder voor haar rekening

En gewaardeerd.

E-mail kunstroute. Reserve e-mail kunstroute.